نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

آدم برفی

امروزِ من و النا خوشگلم به درست کردن کاردستی گذشت البته فقط موقع خواب وروجک کوچولومون. دخترک مامان عاشق کارِدستی و هنریه و مامان سعی میکنه تا جایی که میتونه وقت بذاره براش.  مدت مدیدی است که الناگلی از عدم بارش برف در شیراز و ناتوانی در ساخت آدم برفی به شدت شاکیست و مرتب مادری را بابت نباریدن برف بازخواست میکند.  مامانی هم قول شرف داده بود که واسه دخملی آدم برفی درست کنه و بالاخره امروز تونست خانومی رو به مراد دلش برسونه تا کنار آدم برفیش لبخند بزنه.   فدات شم عزیز دلم که هم زمستون سال گذشته ات هم امسالت در آرزوی بارش برف گذشت. آخرین باری که پس از سالها هوای شیراز برفی شد دومین سال تولدت بود که منم مثل تو ذوق درست کر...
28 بهمن 1395

الناگلی و آدم برفی☃

دختر خوشگلم امسال از وقتی هوا سرد شد منتظر بارش برف بودی. انقدر با ذوق از ساختن آدم برفی حرف میزدی که منم آرزو میکردم حداقل بخاطر تو برف بیاد. اما به اواخر بهمن نزدیکیم و دیگه خبری از برف نیست چون سرما داره فراری میشه عزیزکم. واسه همین فکر کردم تو خونه بدون برف یه آدم برفی برات درست کنم که حسابی خوشحالت کنه. وای که چقدر ذوق کردم از خوشحالی تو ... عزیزمی ... ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️   ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️     ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ و چندتا عکس دیگه از خوشگل خانوم من؛         ️ ️             ...
27 بهمن 1395

جُنگ شادی

قشنگ مامان امروز عصر بدون مامانی با عمه جونش رفته جُنگ شادی و حسابی بهش خوش گذشته خداروشکر. این برنامه از طرف مدرسه هدیه برگزار شد و چند روزی بود که عمه جون قولش رو به شما هم داده بود. عزیزکم خیلی خوشحال بودی که رفته بودی اونجا. بعد که برگشتی یه عالمه تعریف برام داشتی و کلی ذوق کردی. بعد تا وقت خواب همش میگفتی " پس من کی میرم مدرسه مثل هدیه همیشه برم جُنگ شادی؟؟" 🙄🙄🙄🙄
26 بهمن 1395

عشق مامانی بخدا

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ اینم از خانم خوشگلم که اصرار داشت بازم لباسش رو بپوشه تا مامان ازش یه عالمه عکس بگیره. فدات شم با این ژستهای قشنگت عروسکم...     ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️                 ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️     ...
8 بهمن 1395

خوشتیپهای من در آتلیه

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ اینم عکسهای آتلیه که امروز تحویل گرفتم اما مربوط میشه به یکماه پیش که مناسبتش یکساله شدن داداش کوچولو بود عزیزکم.  قربون اون چشماتون برم من ...            ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️         ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️     ...
5 بهمن 1395
1