نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

روز مرد مبارک

  برای محمدم؛ تو گرانمایه ترین تصویری من اگر  قاب تو باشم کافی است. برای باباجونم؛ پدرم راه تمام زندگیست ، پدرم دلخوشی همیشگیست...   ...
8 ارديبهشت 1395
1