نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

سفر به مشهدالرضا

بعد از یکهفته اومدم تا از مسافرت به مشهد بنویسم. این سفر، چهارمین سفر خانم گلی ما به مشهد اما اولین تجربه سفر هوایی بود. اولین بار فقط ۱۱ماهت بود که با ماشین بابایی رفتیم و دوست بابا با خانم و بچه هاشون همسفرمون بودن. دومین بار سال بعدش بود که تازه دو ساله شده بودی و بدون بابایی با همراهی ۱۴ همسفر خوب- خاله ها، دخترخاله ها، دایی حمید، بابابزرگ و مامان بزرگ بود- و اشغال کردن ۴کوپه قطار واقعاً به یاد موندنی شد.  سفر سوم دقیقاً یکسال بعد که آخرین روزهای سه سالگی بود و مامانی داداش کوچولوی شما رو چهارماهه باردار بود. این سفر هم که با مامان جون و عمه الهه و عمواحمد اینا با ماشین خودمون رفته بودیم.  ۹ماه بعد ازون سفر که هفته گذشت...
4 خرداد 1395
1