نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

تولدمون مبارک ...

    • امروز که تولد توست برای تو برای چشم های تو هدیه ام ناقابل است خاطراتی از فرداهامان برای بودنت همراه ترانه های خیس و باران خورده چشمهایم و من در هر تولد تو باز زنده می شوم تولدم مبارک تولــ ــ ـ ـــدت مبارک تولد دوباره من النای عزیزم انگار همین دیروز بود که نیمه تابستون توی روز تولدم خدا تو رو به من داد . باورم نمیشه که چهارسال گذشت و تو امروز قدم گذاشتی به سن پنج سالگی عزیزکم. روزهای با تو بودن خیلی زود و شیرین گذشت دخترکم. و امروز برای دختر گلم توی روز تولدش یه آسمون عشق میارم... عزیزم خیلی وقته که منتظر روز تولدتی . میتونم بگم از همون پارسال که خونه بابابزرگ یه کیک واس...
20 مرداد 1395
1