نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

آخر سال

عروسک من النای عزیزم؛ آخرین هفته سال رو پیش رو داریم و تو هر روز ذوق و شوقت بیشتر از روز قبله واسه سبز کردن سبزه و تخم مرغ رنگی و دید و بازدید عید. همیشه آخر سال که میشه بیشتر از روز تولدت قدکشیدن و بزرگتر شدنت به چشمم میاد دخترکم. بخصوص سال پیش رو که برای تو همون سال تجربه کردن یک دنیای کاملا متفاوت با قبله و مامان از تصور دخملی توی لباس فرم پیش دبستانی قند تو دلش آب میشه . وای که چقدر لحظه شماری میکنی و با ذوق برام از دوستای ناشناس پیش دبستانی و مدرسه رفتنت میگی. دقیقا مثل زود حرف زدنت، زود دندون درآوردن و زود راه افتادنت واسه همه چی عجله داری حتی برای بزرگ شدن. از فردای روز تولدت واسه تولد سال بعد برنامه ریزی داری و با حسرت یکسال بزرگتر ش...
18 اسفند 1396
1