نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

دستخط الناجونم

دخملی جون مشغول بازی با کیف آی مت... ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ اینم اولین دستخط الناگلی در آستانه ۵سالگی؛  نوشتن اعداد از ۱ تا ۲۰ آی مامان قربون اون۴نوشتنت بره عشقم...😚   ...
20 تير 1396

جشن آی مت

  ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ اینم از جشن امروز آی مت در ورزشگاه دستغیب و آقاخرسی که عاشقش شده بودی و دستش رو ول نمیکردی.  با خاله مهناز و خاله فرح رفته بودیم اونجا. موقع خداحافظی خاله مهناز نمیدونم یهو چی شد که خودتو چسبوندی به خاله و پاتو تو یه کفش کردی که میخوام با خاله برم و شب خونشون بمونم.  خلاصه هرکار کردم که نذارم بری حریفت نشدم و بی خداحافظی از من رفتی. الان مامانی حسابی از دستت دلخوره دخملیِ رفیق نیمه ر...
18 تير 1396

عکس

جیگر مامان در کلاس... اولین جلسه ترم تابستان...  عکسهایی هست که خانم معلمتون میگیره و میذاره گروه آی مت... ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ...
11 تير 1396

فیل سواری دخملی

اینم فیل سواری امشب دخترکم... اینجا یه بلواره که همیشه تو راه رفتن به شهرستان این فیل رو میدیدی و بلند بلند داد میزدی:" آقافیله آقافیله" بعد مثلا میخواستی قسم بدی که بابایی تو  رو ببره پیشش. میگفتی:" بخدا دوست دارم سوارش شم، بخدا بریم پیش آقافیله من سوار شم." خلاصه آرزو داشتی سوارش شی. اما بریدگی واسه دور زدن و رفتن به اون سمت اتوبان خیلی دور بود و بابایی هردفعه قول میداد موقع برگشتن که از اون سمت رد میشیم پیاده شیم که دخملیش از نزدیک تماشاش کنه. از قضا هر دفعه هم موقع برگشتن دیروقت بود و شما به محض حرکت، تو ماشین خوابت میبرد.  فقط دیشب چون نزدیک غروب بود و زودتر از همیشه برگشتیم شیراز بیدار بودی و بالاخره به مراد دلت رسیدی...
9 تير 1396
1