نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

بــرفــ بـازی

انقضای دوست‌داشتنت پایان جان من است. ️ ️ ️ ️ ️ ️   ️ ️ ️ ️ ️ ️ و اما برف و شیره ای که عاشق طعمش شده بودی و وقتی با لذت میخوردی من سردم میشد       ...
2 بهمن 1398
1