نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

کـــلـــاس اولـی مــن ♡

️   ️     ️     ️     عزیزم دخترم کلاس اولی شدی امروز سرنوشتی از شور و شوق در دبستانی شدنت رقم زده میشود امروز روز جشن شکوفه زدنت است با تمام وجود شکوفا شو و عطر دل انگیز دفتر و مدادهایت را روی خاطراتت بپاش و با چشم های مشتاق برای دانستنت، برگهای ندانسته هایت را صبور و مصمم لمس کن امیدوارم در مسیر تکامل با گام هایی استوار، بتوانی جهانی را متحول کنی. کلاس اولی من  مدرسه ای شدنت مبارک .     ...
1 مهر 1398
1