نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

یــه روز پـــایـــیــزی

چه کیفی دارد کسی باشد که وقتی نامت را از ته دل مادر صدا میزند لبخند روی لبانت نقش ببندد و‌ تو آرام بگویی جانم... ‌   آسمان دلت كه گرفت باران ميشوم برايت روى گونه هايت جا خوش ميكنم اشكهايت را قطره قطره همراه ميشوم تا كنارِ انحناى لبهايت... بوسه باران بوسه بارانت ميكنم     بخشی از وجود منی ️   ...
17 آذر 1398
1