نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

تولد دوباره ام

رابطه مادر و دختر

* او را بخندان. حتی رئیس های اخمو و جدی هم برای خندان بچه های خود،  در حضور جمع، شکلک و ادا و اطوار در می آورند * با هم آشپزی کنید * کار تو به عنوان یک مادر این است که سر دربیاوری وقتی گریه می کند،  مشکلی دارد یا فقط می خواهد به او توجه کنی. مردها هیچوقت از عهده این کار بر نمی آیند. * آوازهایی را که در مدرسه می خواند، یاد بگیر و دو نفری آنها را با هم بخوانید. * به خاطر داشته باش هر آنچه را که به او یاد می دهی و تمام آنچه را که از شما سر می زند، او می بیند و در آینده به دخترش انتقال خواهد داد. * او باید بداند که شما بدون قید و شرط ، او را دوست دارید. * در نمایش گذاشتن کارهای ...
22 بهمن 1394
1