نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

بهار زیبای من

هوا هوای بهار است و باده باده‌ی ناب  به خنده خنده بنوشیم، جرعه جرعه شراب... اینهمه بهار را چگونه در چشمهایت جای داده ای ؟ پلک که میزنی رقص قاصدکها ، مزه ی ملسِ دوستت دارم و عطر بهار نارنج ، بیداد میکنند ... هفت سین گوشه ای از دل من است که مثل سیر و سرکه برایت میجوشد ......
6 فروردين 1398
1