نفسمون النانفسمون النا، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
مامانی النامامانی النا، تا این لحظه: 35 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره

تولد دوباره ام

تـــولـد مــادر دخــتــری 💕

ســلـــام بـــه دخــتــر گــلــم کــه ایـــن روزا بـیـصـــبــرانـــه لـــحـظـــه شــمـــاری مـــیــکـــنـه واســـه پــایــان تـــیــر و رســیــدن مـردادمــاه. آخـــه الـــنـاگـــلـی مــا قـراره هــمـــیــن مـاه آیـــنــده ۶ســالـــه شـه و بـــقــول خـودش ۶تـــا شــمــع فــوت کـنـــه. از بــرنـامـــه هــایـی کـــه واســـه روز تـولــدش تــدارکـــ مـــیــبـیـنـــه کـه دیـــگــه نـــگــوووو ... قــطـار قـــطـــار ســـفــارشــات و خورده فـــرمــایـشــات...😄😃😉 دخـــتــرک پـر از احـــســـاس مـن ؛بـــعــیــد مــیــدونــم ایـن شــبــا شـــبـــی رو صـبـح کـــنـی کـــه تـوش خــواب تـولـــد نـبــیـــنـی. حـتـــی محـــتـــوای نــقـاشــیـهــات کــلــا تــح...
19 تير 1397

نـمـــایـــشـگـــاه آیــمــت

دومـــیــن روز اولـــیــن مـــاه تـــابـســتــونــه. امـروز آخــریــن روز نــمـــایـشــگـاه آیـــمــت بـــود کـــه شـهـــرکــ گـــلـــسـتــان بــرگـزار مــیـشـــد و چـــون خـیـلــی دوســت داشــتــی بــری تـصـمـیـــمـــ گــرفـتـــم حـــتـمــا بـبـرمـــت. داداشــی رو تــو خـــونـــه پـیـش بــابـــا گـذاشــتـــیـمــ کـــه مـــثــلــا بـــا مــتـــرو راحـــت بـــریـمـــ و بـــرگـردیــم. ولـــی مــســیــر خـــیــلــی طــولــانـــی کــه بـایــد بـعــد از مـــتـرو بـا تــاکـــسـی طـــی مـــیـکـردیـم و داســتـــان ایـنـــکـــه مــوقــع بــرگـشــت ،تــمـــام تـلـــاشـمـون رو کـردیـم کـه بـــه آخـــریــن تــایـــم حــرکــت مــتـــرو بـــرسـیـــمــ امـ...
2 تير 1397

مــامــان کـــوچــولـــو ❥

مــن فــدای ایـن خـواهــر مــهـــربــونـــی بـرم کــه مـامـــان کـــوچــولـوی داداشــشـه و از خــواهـــری گـذشـــتـــه واســش مـــادری هـــم مـــیـکـــنــه. اغــلــب تـوی بـازیـــهــا داداشــی بـچــه شــمـــاســت، بـا خـودت مـیــبــریـــش گـردش و واسـش خــریـــد مــیـکـــنـی. صـــداش مــیـکـــنـی ؛"پـســرم" اونـم جـــواب مــیـده "بــعـــلـــه" 😊 درمـورد احــتـــیــاط تــو خــیـابـون و ایــنـــکــه چـــه کــارایـــی رو نـبـایـد بــکـــنـه کـــه گــم نـــشـه بــراش تـوضـــیـح مـــیـــدی و مــن عـــشـق مـــیـکــنـــمـــ ازیــن بـــازیتـــون. 😚😘 ایـــنــم بــه تـــصـویــر کــشـــیـــدن مـــادر شـــدنـــت و پا تو کفش...
29 خرداد 1397

فدات

۲۳فروردین ماه و یک شب سپری شده و یک روز بدون خانوم دخملی. کجاس دخملی ؟؟؟ دیشب رو خونه خاله مهنازش مونده که صبح زود با هم برن تفریح و گشت و گذار. و از تصاویر ارسالی مشخصه که حسابی داره بهش خوش میگذره خداروشکر... خوش باشی عزیزکم ️ ️ ️ ️ ️ ️...
25 فروردين 1397

آخر سال

عروسک من النای عزیزم؛ آخرین هفته سال رو پیش رو داریم و تو هر روز ذوق و شوقت بیشتر از روز قبله واسه سبز کردن سبزه و تخم مرغ رنگی و دید و بازدید عید. همیشه آخر سال که میشه بیشتر از روز تولدت قدکشیدن و بزرگتر شدنت به چشمم میاد دخترکم. بخصوص سال پیش رو که برای تو همون سال تجربه کردن یک دنیای کاملا متفاوت با قبله و مامان از تصور دخملی توی لباس فرم پیش دبستانی قند تو دلش آب میشه . وای که چقدر لحظه شماری میکنی و با ذوق برام از دوستای ناشناس پیش دبستانی و مدرسه رفتنت میگی. دقیقا مثل زود حرف زدنت، زود دندون درآوردن و زود راه افتادنت واسه همه چی عجله داری حتی برای بزرگ شدن. از فردای روز تولدت واسه تولد سال بعد برنامه ریزی داری و با حسرت یکسال بزرگتر ش...
18 اسفند 1396